BG | ENГрафик Лайънс Скрининг Център

2013-2014, ЛК Варна е "Клуб на годината" в Дистрикт 130 България

Лайънс Клуб Варна е основан през 1999 година, когато Лайънс движението в България беше в началото си. Заедно с другите приятелски клубове ние работим усилено в публичното пространство за разясняване ролята на безкористната благотворителност. В следствие своята дейност и реални резултати, Лайънс Клуб Варна придоби своето признание и уважение в обществото.


Клуб номер: 061941

  listen Lions March

members
 

Георги Костадинов

Паст Президент 2015-2016

kostadinov.g@gmail.com

КЛИФ Инвест

Енчо Боев

Касиер

encho_boev@mail.bg

Търговски представител

Десислава Димова

Вице Президент

viki_dv@abv.bg

Ресторантьор

Силвия Иванова-Балтаджиева

Паст Президент 2013-2015; Дистрикт Председател на комисии "Младежки проекти“ и „Лайънс в служба на децата", АЛК Дистрикт 130 България 2014-2016

silvia.baltadzhieva@gmail.com

Работа с надарени деца,  Менса България

Нина Кожухарова

Паст Президент 2012-2013

nina121963@yahoo.com

Ауреус пропъртийс

Стефан Георгиев

Паст Президент 2010/2011; Дистрикт Председател на комисия "Плакат на мира", АЛК Дистрикт 130 България 2014-2016

stefan.petrov.georgiev@gmail.com

НБС Инженеринг

Мариана Григорова

Паст Президент 2009/2010

adv_mgrigorova@abv.bg

Адвокат

Емилия Сиракова

Паст Президент 2008/2009

em_sirakova@abv.bg

Адвокат

Георги Филипов

Паст Президент 2003/2006

george@fil.bg

ФИЛ ООД

Светлана Георгиева

Паст Президент 2001/2002

georgieva@eurolex-bg.com

Адвокат Софийска адвокатска колегия, собственик на “Еуро Лекс” консултанска фирма

Д-р Светла Николова

 

snikol@abv.bg

Детски очен център „Изгрев“

Красимира Калчева

 Президент

inhom@abv.bg

ИНХОМ ООД

Надежда Стефанова

 

nadiastefanovа12@abv.bg

Фармацевт

Милена Сиракова

 

milena.mihailova@abv.bg

Директор БЧК

Д-р Даниела Митова КМН

 

danimitova74@gmail.com

АМЦСМП "Света Петка" гр. Варна, Офталмолог

Д-р. доц. Даниела Петрова  

 

daniela088@abv.bg

Адвокат, преподавател ТУ-Варна

Росица Стойкова 

 Секретар

galen2000@abv.bg

Аптеки Гален

Студентски клон

     

Десислава Палашка 

Президент студентски клон

desi.паласхка@gmail.com

Студент – ИУ, Варна

Божидар Иванов

Секретар студентски клон

bojidar.g.i@gmail.com

Студент - ТУ, Варна

Десислава Дойнова 

Ковчежник студентски клон

desislava.doynova@gmail.com

Студент - ВВМУ "Н.Вапцаров"

Гергана Димитрова

 

gergana.nevyanova@gmail.com

Студент - ИУ, Варна

Дамян Николов 

 

dymbo94@abv.bg

Студент - ИУ, Варна

 
       
 

Ако искате да помогнете на всички деца с проблеми със зрението, може свържете се с нас! lions@lionsvarna.org


 


Powered by - IP Publishing Platform by FIL Ltd.